top of page

Slipverktyg

 

Slipverktygen som är uppbyggda av smärgelduksstrips tar effektivt bort grader och vassa kanter. Kanten ”avrundas” utan att ytan påverkas. Det går utmärkt att ta bort grader på en slipad eller polerad  rostfri plåt utan att det blir märken efter slipverktyget. 

Slipverktyg finns i två versioner. Med lameller/diskar som monteras på axeln till önskad bredd på slipverktyget alternativt en fast cylinder för snabb montering.

  • Slipverktygen har en livslängd på 150-200 sliptimmar.

Slipverktyg typ Lamell

Slipverktyg typ Cylinder

Produma Tools

Innovative technology for deburring and sanding of uneven surfaces
bottom of page