top of page
Nytt tillbehör för plåtavgradning

 

Produma AB kan nu erbjuda ett unikt tillbehör för avgradning av tunn plåt klippt t.ex i gradsax eller stansad. Tillbehöret monteras enkelt på basmaskinen med 4 skruvar. Det är lämpligt för plåttjocklek upp till ca 5 mm. Slipverktyg, lamell, med korn 150 rekommenderas.

 

 

Fördelarna med utrustningen är att den inte behöver ställas in för olika plåttjocklekar. Operatören kan okulärt följa slipprocessen och anpassa hastigheten för materialets förflyttning. Bearbetningen är operatörsvänlig med tanke på ljudnivå.  Kompensering av slipverktygets förslitning sker enkelt genom ställskruvar. Förslitningen per sliptimme är försumbar.

 

Den bearbetade plåtkanten får en lätt avrundad profil och eliminerar helt risken för skärskador. Metoden ger, tack vare arbetsbordets unika konstruktion, inga slipmärken på plåtytan. Även plastbelagd plåt kan bearbetas utan negativ inverkan på skyddet. 

Produma Tools

Innovative technology for deburring and sanding of uneven surfaces
bottom of page